Dnevno vzdržujemo že več kot 120 objektov po celotni Sloveniji.

Naši objekti dnevnega čiščenja so:

  • banke
  • trgovine
  • zavodi
  • športni objekti
  • zdravstvene ustanove
  • izobraževalne ustanove
  • proizvodni prostori
  • ter drugi poslovni prostori (pisarne)